CRM

როგორ ავიყვანოთ გაყიდვები ახალ სიმაღლეზე?


ბლოგის მკითხველთა რაოდენობის ზრდის პარალელურად, იზრდება ჩემი მოტივაციაც, მოგაწოდოთ საინტერესო და ღირებული ინფორმაცია, არა მხოლოდ ჩემი ნააზრევის, არამედ წიგნების გარჩევის სახითაც.

გარჩევა და კონსპექტირება ნაცადი მეთოდია, რომელიც მასალის უკეთ ათვისებაში გვეხმარება. თუ ყურადღებას ადევნებთ პოსტებს და იაქტიურებთ, ამ ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაშიც დაგეხმარებით. ამისთვის გადადით ბმულზე ჩატბოტის გასააქტიურებლად: https://m.me/kordzigio

დღეიდან გავარჩევთ ზოგიერთ თავებს წიგნიდან: “Cracking The Sales Management Code“.


იყო დრო, როდესაც წარმატებული გაყიდვები ეფუძნებოდა “3S“-ს:

  • Selection (შერჩევა): მაღალი პოტენციალის მქონე გაყიდვების მენეჯერების დაქირავება.
  • Strategy (სტრატეგია): გაყიდვების გეგმის სწორედ და გააზრებით შედგენა.
  • Skill (უნარი): ეფექტური გაყიდვების სწავლება.

დღეს ეს სამი ფაქტორი კვლავ აქტუალურია, მაგრამ საინტერესოა, რამდენად კვლავინდებურად საკმარისია მხოლოდ ამ სამ ფაქტორზე დაყრდნობა წარმატებისთვის?

ბოლო 20 წლის განმავლობაში წარმატებული გაყიდვებისთვის საჭირო ინსტრუმენტების და მიდგომების რაოდენობა არსებითად გაიზარდა. ძველი მიდგომები აღარ არის საკმარისია ბაზარზე ლიდერობისთვის. საინტერესოა, რა აქვს Top კომპანიებს ისეთი, რაც არ აქვს ბაზარის მონაწილეების უმეტესობას?

ავტორი გვთავაზობს “3M“-ს, რომელიც თანამედროვე გაყიდვების სამყაროში წარმატების მიღწევაში დაგვეხმარება:

  • Management (მართვა): განსაკუთრებით პირველადი გაყიდვების.
  • Metrics (საზომები): საზომები, რომლებიც იმაზე მეტია, ვიდრე მენეჯერის აქტივობების აღრიცხვა.
  • Methodology (მეთოდოლოგია): სისტემური და დისციპლინირებული მიდგომა.

რისი გაზომვაც არ შეგიძლიათ, იმას ვერ გააუმჯობესებთ. სწორედ საზომებია ის, რაში ჩაძიება და მეტი ცოდნის მიღება იქნებოდა ყველაზე სასურველი მენეჯერისთვის, გაყიდვების გასაუმჯობესებლად. ეს გვეხმარება არა მხოლოდ გაზომვაში, არამედ გააზრებაში, კონტოლში, და რაც მთავარია – შედეგების გასაუმჯობესებლად სწორი დასკვნების გამოტანაში.

თქვენი გამოცდილებით, რომელია გაყიდვების ძირითადი საზომები, რიგითი გაყიდვების მენეჯერისთვის და ზოგადად ბიზნესისთვის? – როგორც წესი, ზარების, შეხვედრების, გაყიდვების რაოდენობა…

ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ საჭიროა განსხვავებული მიდგომა, რომელიც საჭირო მონაცემების შეგროვებაში და ანალიზში დაგვეხმარება. Sales Education Foundation-მა კვლევის შედეგად გამოავლინა ჯამში 306 საზომი, რომლებსაც სხვადასხვა კომპანიები იყენებდნენ.

ჩვენი მიზანია ვიპოვოთ პასუხი შეკითხვაზე: “რა არის საჭირო სწორი საზომების გამოსავლენად, როგორ გავტესტოთ ისინი და გამოვიყენოთ შედეგების გასაუმჯობესებლად?” – ამ შეკითხვაზე პასუხს შემდეგ პოსტებში, ეტაპობრივად განვიხილავთ.

გაყიდვების მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, გვაქვს პროცესის ამსახველი ორი ძირითადი ფორმა  – Sales Pipeline და Sales Funnel, რომლებიც CRM სისტემაში აღირიცხება. მათი მიზანია გაყიდვების ციკლის ეტაპებად ჩაშლა და თითოეული მათგანის ეფექტიანობის კონტროლი.

ეს მიდგომა საუკეთესოა იმით, რომ ხდება გაყიდვების პროცესის ვიზუალიზაცია და თითოეული ეტაპის კონტროლი. გაყიდვების ჯგუფის, ან ინდივიდუალურად მენეჯერის ჭრილში, შესაძლებელი ხდება სუსტი წერტილების გამოვლენა. გარდა ამისა, თითოეული ეტაპი მოიცავს დავალებებს, რომლებიც ასევე აღირიცხება.

შედეგად, თქვენ ხარჯავთ ნაკლებს და გამოიმუშავებთ მეტს, ავტომატიზების და სუსტი წერტილების დროული აღმოჩენის/მოგვარების ხარჯზე – რაშიც CRM სისტემა გვეხმარება.
მთელი ეს პროცესი არის მაქსიმალურად ორგანიზებული და გამჭვირვალე, რაც უზრუნველყოფს გაყიდვების სრულიად ახალ სიმაღლეზე აყვანას.

დღეს წარმატებული გაყიდვები ყველაზე მეტად სწორ მეთოდოლოგიაზეა დაფუძნებული, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე, რაზეც შემდეგ პოსტებში ვისაუბრებთ.

არ გამოგრჩეს საინტერესო და ღირებული სიახლეები, გაააქტიურე ჩატბოტი ახლავე: https://m.me/kordzigio

ციფრული გარდაქმნა - გიორგი კორძახია

გაიგე როგორ გაყიდო მეტი, ნაკლები დანახარჯებით!

🔥 დავიწყოთ!
გაყიდვები
რატომ და როგორ შევქმნათ მომხმარებლის ავატარი?
CRM
გაყიდვების ძაბრი ➡ გაყიდე მეტი 💵 სწრაფად ⚡ და გონივრულად 🧠
CRM
ბიზნესის გაციფრულება – დავფიქრდეთ, რამდენს კარგავ 💲 ყოველ დღე?🔥