დღიური

CRM სისტემა – მომხმარებელთა ბაზის დამუშავება


სად აგროვებთ და აანალიზებთ ინფორმაციას თქვენი მომხმარებლების შესახებ?

Contact Management – ეს არის CRM სისტემის ერთერთი საბაზისო ფუნქცია, რომელიც გაყიდვებს და მარკეტინგს ჭირდება:

1️⃣ მომხმარებელთა სრულფასოვანი ბაზის ფორმირებისთვის (ანკეტები, ფაილები, დავალებები, ინვოისები და ა.შ.).

2️⃣ მონაცემთა ანალიზისთვის.

3️⃣ ხშირად განმეორებადი პროცესების ავტომატიზებისთვის.

4️⃣ მომხმარებლის თავგადასავლის შესაქმნელად, Email, SMS, Messenger, Instagram, Whatsapp საკომუნიკაციო არხებით.

5️⃣ გაყიდვების და მარკეტინგის სისწრაფის, ეფექტურობის და წინდახედულობის გასაუმჯობესებლად.

კიდევ ბევრი მიზეზის ჩამოთვლა შეიძლება, რადგან ეს CRM-ის ერთერთი საბაზისო ფუნქციაა.

მოითხოვეთ კონსულტაცია და გეტყვით კიდევ რისი გაკეთება შეიძლება კონკრეტულად თქვენი ბიზნესის ეფექტიანობის გასაზრდელად.

595438000 | https://crm.ge

#მეტიღირებული

ციფრული გარდაქმნა - გიორგი კორძახია

გაიგე როგორ გაყიდო მეტი, ნაკლები დანახარჯებით!

🔥 დავიწყოთ!
CRM
გაყიდვების ძაბრი ➡ გაყიდე მეტი 💵 სწრაფად ⚡ და გონივრულად 🧠