ეკონომიკა

ეკონომიკა – იდეებისა და შეხედულებების ისტორია (ნაწილი I)


  ეკონომიკა, იმ ტერმინის მნიშვნელობამდე, რომლითაც დღეს გამოიყენება, რა თქმა უნდა თანდათანობით მოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ადრე, ის როგორც ცალკე მდგომ სწავლებად არ აღიქმებოდა, ამ მნიშვნელობის პრაქტიკული, მარტივი...