ექსპერიმენტი

ფაცე – Facebook-ის მაძიებელი


ფაცე თუ ხართ დაკვირვებული, ქართველებს ხშირად ეშლებათ მისამართის ველში Facebook-ზე შესვლილას ქართული კლავიატურიდან ინგლისურზე გადართვა, ამიტომ საძიებო სისტემაში ძალიან ხშირად იძებნება ფაცე. მოცემული გვერდის მიზანია შევამოწმოთ...