დღიური

ბიზნეს პროცესების ანალიზი


ბიზნესისთვისაც აუცილებელია დროულად “ანალიზების აღება”, რადგან ისიც ორგანიზმია, მიმდინარე ჯანსაღი და არაჯანსაღი პროცესებით 📈 ანალიზი იწყება დიდი სურათის დანახვით, სადაც სწორი შეკითხვების დასმით ვცდილობთ ჯერ ზოგადი ნახაზის...